LICENSAFTALE FOR SLUTBRUGERE

"Room328 Designer"

Licensaftalen for slutbrugere (LICENS) er en aftale mellem dig og Room 328 AB (Room328) for oven angivne Room328-programprodukt, hvilken også inkluderer computerprogram (LICENSERET PROGRAMVARE) samt installations- og referencehåndbøger og andet trykt materiale (med et fælles navn kaldet LICENSERET MATERIALE). Ved at installere, kopiere eller på anden måde bruge det LICENSEREDE MATERIALET godkender du vilkårene i denne LICENS. Hvis du ikke godkender vilkårene i denne LICENS, klikker du på ”JAG GODKENDER IKKE” vid nedanstående forespørgsel og returnerer umiddelbart ubruget LICENSERET MATERIALE til det sted, du fik det fra, for at få fuld tilbagebetaling. Hvis du godkender vilkårene i denne LICENS, klik på ”JAG GODKENDER” vid nedanstående forespørgsel og fortsætter siden med installationen af den LICENSEREDE PROGRAMVARE.

1.LICENS

Det LICENSEREDE MATERIALE beskyttes af ophavsretslove og internationale ophavretsaftale, samt andre love og aftale om immateriel ejendom. Det LICENSEREDE MATERIALE bliver licenseret, ikke solgt.

2.BEVILGENDE AF LICENS

Denne LICENS ger dig ret til at installere og bruge én kopi af den LICENSEREDE PROGRAMVARE personcomputer, PC.

3.ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

Du får ikke kopiere, genbruge, dekompilere eller demontere den LICENSEREDE PROGRAMVARE, eller bruge nogen dele af det LICENSEREDE MATERIALE for videre salg eller i hensigt at producere lignende program eller materiale.

LICENSERET PROGRAMVARE licenseres som ét produkt. Dets bestandsdeler får ikke separeres for brug på mere end én computer.

Inga rettigheder bevilges heri for tredje part, direkte eller indirekte, at bruge, vise, reproducere eller få adgang til det LICENSEREDE MATERIALE. Ingenting heri skal tolkes som at du bevilges rettighed at sælge, leje ud, underlicensere, levne ud, gi, eller på anden måde overføre det LICENSEREDE MATERIALE (eller nogen del deraf eller rettigheder deri) til tredje part.

Den LICENSEREDE PROGRAMVARE og det LICENSEREDE MATERIALE må kun benyttes i privat brug.

4.OPSIGELSE

Uden at det påvirker nogle andre rettigheder, kan Room328 opsige denne LICENS hvis du ikke efterkommer vilkårene og bestemmelserne i LICENSEN. I sådant fald må du udslette den LICENSEREDE PROGRAMVARE og alle dens bestandsdele.

5.OPHAVSRET

All ejendomsret til og ophavsret i det LICENSEREDE MATERIALE (inklusive, men ikke begrænset til den LICENSEREDE PROGRAMVARE) indehaves af eller er licenserede til Room328. Den LICENSEREDE PROGRAMVARE beskyttes af ophavsretslove og internationale aftale. Følgelig må du behandle det LICENSEREDE MATERIALE som andet ophavsretsmateriale. Du får ikke kopiere det trykte materiale som medfølger den LICENSEREDE PROGRAMVARE. Ingen adgangsret til kildekoden for det LICENSEREDE PROGRAMVARE bevilges herunder.

6.BEGRÆNSET GARANTI

Room328 garanterer, at det LICENSEREDE PROGRAMVARE i alt væsentligt fungerer i følge de medfølgende specifikationerne under en periode om ét år fra installationsdatoen (GARANTIPERIODE).

Efter modtagen melding fra dig under GARANTIPERIODEN om ikke-overensstemmelse i den LICENSEREDE PROGRAMVARE, skal Room328 gøre sit bedste for at hurtigt korrigere sådan ikke-overensstemmelse. I den hændelse at Room328 mislykkes med at inden for 30 dage efter at Room328 har modtaget melding derom, korrigere ikke-overensstemmelser i materialet i den LICENSEREDE PROGRAMVARE, som Room328 modtager melding om under GARANTIPERIODEN og som væsentlig forværrer dine muligheder at bruge det LICENSEREDE MATERIALE, kan du opsige LICENSEN genom skriftlig melding til Room328. Denne opsigelse træder i kraft 15 dage efter at Room328 har modtaget meldingen, forudsat at sådan ikke-overensstemmelse ikke har blevet korrigeret af Room328 inden 15-dagarsperiodens udgang.

Efter sådan opsigelse er du berettiget til, efter beslut fra Room328, genudbetaling af, eller godtgørelse for det totale beløb som har blevet betalt for det LICENSEREDE MATERIALE, minus et behandlingsgebyr modsvarende ti procent af dette beløb.

Tidligere nævnte garanti gælder ikke hvis du har modificeret, forbedret eller forandret den LICENSEREDE PROGRAMVARE, i noget henseende.

Room328 friskriver sig, i så stor udstrækning som er tilladt i følge udøvende lovgivning, fra alle garantier, udtrykkelige eller implicitte, inklusive, men ikke begrænset til, implicitte garantier for salgbarhed eller lempelighed for et vist formål, med hensigt på den LICENSEREDE PROGRAMVARE. ·

7.BEGRÆNSET ANSVAR

Room328 friskriver sig, i så stor udstrækning som er tilladt i følge udøvende lovgivning, fra alt ansvar for specielle, uforudsete samt indirekte skader eller efterskader (inklusive, men ikke begrænset til skader som beror på reduceret gevinst, afbrud i virksomheden, tab af forretningsinformation eller andre materielle taber) som opstår som konsekvens af brug eller manglende muligheder at bruge dette websted, selv om Room328 har blevet informerede om muligheden til at sådanne skader kan opstå.

Room328 har ingen skyldighed at tilbyde nogle underholds- eller support-tjenester for den LICENSEREDE PROGRAMVARE under vilkårene for denne LICENS.

8.ØVRIGT

Denne LICENS reguleres af Sveriges lovgivning.

Hvis du har nogle spørgsmål om denne LICENS eller vil kontakte Room328 av nogen anden årsag, er adressen Room 328 AB, Tegeluddsvägen 92, 115 28 STOCKHOLM, Sverige